اسمز معکوس (RO) - اولترافیلتراسیون (UF) - ضدعفونی آب با اشعه فرابنفش (UV)

شماره های تماس: 88440102 - 88427972

تلگرام آواب صنعت

کانال تلگرام آواب صنعت

دستوالعمل شستشو ممبران

مدیر سایت
ﺳﻪشنبه 29 اردیبهشت 1394
2383

شسشتشوی ممبران با محلول باز 

منبع دانلود:

دانلودها مرتبط

;