سری B4

شرکت آواب صنعت نماینده انحصاری کارخانجات Trojan کانادا در کشور ایران می باشد.