روش های تصفیه و نمک زدایی آب هاش شور

امروزه تأمین آب شیرین کافی یکی از نیازهای اساسی حیات انسان و صنایع مختلف است. با توجه به رشد جمعیت جهان و محدودیت ذخایر آب شیرین جهان، نمک زدایی ارزانتر و سریع تر از آب دریاها، به منظور تأمین انواع مصارف آب، اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. شیرین سازی آب شور به کمک روش های مختلف در سطح دنیا متناسب با کمیت و کیفیت آب مورد نیاز انجام می شود. عمده ترین روش های نمک زدایی شامل روش غشایی اسمز معکهوس (RO)،  تقطیهر چنهد مرحلهه ای (MED)، روش های حرارتی تبخیر آنی چند مرحله ای (MSF) ، روش تقطیر با متراکم سازی بخار (VCD)  و تبادل یونی  (IX) می باشند که هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند و هر کدام با توجه به شرایط منطقه ای و نیاز، بکارگیری می شوند.

هزینه آب تولید شده یکی از مهمترین عوامل موثر در انتخاب روش است که وابسته به کیفیت آب ورودی، نوع فن آوری، ظرفیت کارخانه، تأمین و مصرف انرژی منجربه افزایش هزینه های نمک زدایی و در نتیجه بعضاً غیراقتصادی شدن روش می شوند. ویژگی های
محل احداث کارخانه، هزینه انتقال آب از منبع به محل تصفیه خانه، نحوه توزیع آب تصفیه شده و دفع پسماند تولید شده، متفاوت بوده و این عوامل در انتخاب روش های مذکور و مقایسه آن ها با یکدیگر بسیار تأثیر گذار می باشند. مطالعات انجام شده نشان داده است هزینه تولید آب طی دو فرآیند MSF و MED تقریباً یکسان، ولی به کمک اسمز معکوس نسبت به MSF کمتر است. در این مقاله تا حدودی به شرح موارد فوق و معرفی منابع تأمین انرژی ارزان و تجدید پذیر برای این فرآیندها پرداخته شده است.

منبع مقاله: فصل نامه علمی آموزشی دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *