۲۳ طرح فناورانه برای عبور از بحران آب

قرار گرفتن ایران در کمربند خشک کره زمین به همراه کاهش ذخایر آبی ، موضوع خشکسالی را به بحران جدی برای کشور تبدیل کرده است و محققان در تلاشند با استفاده از فناوری های نوین بر این بحران غلبه کنند. پدیده خشکسالی به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگرفتن در کمربند خشک کره زمین، امری […]