گواهینامه‌های بین‌المللی اخذ شده توسط شرکت آواب صنعت

گواهی عضویت اتاق بازرگانی
گواهی عضویت انجمن صنفی