سری ۴۰E

تماس بگیرید

4″ End Entry: مدل‌های 40E30N, 40E60, 40E100

پرشر وسل هاي Codeline سري 40E، مخصوص ممبرين هاي قطر 4 اينچ با طراحی ورودي انتهايي(End Entry) مي باشند. این پرشر وسل ها برای برنامه های آب شيرين كن هاي RO تجاری و صنعتی قابل استفاده مي باشند. اين پرشر وسل ها در فشارهاي عملیاتی 300، 600 و 1000 PSI قابل سفارش هستند. این پرشر وسل ها، براي اطمينان از كاركرد طولاني مدت و دائم در فرآيندهاي RO، از الياف کامپوزیت Epoxy/Gloss ساخته مي شوند. پرشر وسل Codeline سري 40E را می توان براي هر ممبرين استاندارد 4 اينچ استفاده كرد.