سری ۴۰S

تماس بگیرید

4″ Side Entry: مدل‌های 40S30, 40S45, 40S60

پرشر وسل هاي Codeline سري 40S، مخصوص ممبرين هاي قطر 4 اينچ با طراحی ورودي انتهايي(Side Entry) مي باشند. این پرشر وسل ها برای برنامه های آب شيرين كن هاي RO تجاری و صنعتی قابل استفاده مي باشند. اين پرشر وسل ها در فشارهاي عملیاتی 300، 450 و 600 PSI قابل سفارش هستند. این پرشر وسل ها، براي اطمينان از كاركرد طولاني مدت و دائم در فرآيندهاي RO، از الياف کامپوزیت Epoxy/Gloss ساخته مي شوند. پرشر وسل Codeline سري 40S را می توان براي هر ممبرين استاندارد 4 اينچ استفاده كرد.