UF-250

تومان ۲۷,۵۰۰,۰۰۰

فیلترهای فوق تصفیه “آواب” یکی از انواع فیلترهای اولترافیلتر (UF) می باشند که هم میتوانند به عنوان یک واحد مستقل تصفیه آب به کار روند و هم اینکه گزینه بسیار مناسبی جهت استفاده به عنوان پیش تصفیه دستگاه های RO می باشند.